Služby

Zemní práce

 • těžba zeminy
 • výkop stavebních jam a základových pasů
 • svahování
 • úprava terénu
 • příprava pozemku pro stavby
 • výkopové práce pro inženýrské sítě

 

Stavební práce

 • výstavby a rekonstrukce inženýrských sítí
 • výstavby a rekonstrukce komunikací
 • Výstavba chodníků a zámkové dlažby
 • stavby základových desek vč.kompletní výstavby
 • rekonstrukce budov + truhlářství

 

Autodoprava

 • Odvoz zeminy a suti 
 • Dovoz veškerých sypkých hmot na stavbypísek, štěrkopísek, štěrk, zahradnické, substráty, zavlhlý beton, kámen ap.

 

Demolice

 • řezání a bourání asfaltových ploch
 • řezání a bourání betonových ploch (včetně železobetonu)
 • bourání objektů určených k demolici
© Jiří Hrůza | NOTIME CREATIVE 2010 Seo servis